Sosyal Bilimler

Kazanımlar ve Program > Sosyal Bilimler

Teknoloji
Girişimcilik
Mühendislik
Yurt Dışı
Sos. Bilimler

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal bilimlerin en önemli özelliği insan davranışlarını çeşitli yönleriyle ele almasıdır. Sosyal bilimler insanı fiziksel, biyolojik yöneten değil “davranışlar” yönünden ele almaktır. İnsan; değerler, inançlar, istekler, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlar, “kültürel normlar”, eğitim, alışkanlıklar gibi genel unsurlarla belirlenir. Bu sebeple sosyal bilimler, insan davranışlarının bu unsurlarca nasıl yönlendirildiğini veya etkilediğini anlamaya yönelik bir çalışmadır.

Taksim Okulları sosyal bilimleri; insanı toplumun gelişimi için çok önemsemektedir. Sosyal bilimlerde öğrencide merak, araştırma isteği uyandırır ve sosyal bilimler öğrenciye yol gösterir.

Taksim Okullarında, sosyal bilimlerin temel amacı birbirine bağlı küresel dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için öğrencilerimize yaratıcılık, sosyal bilimler okuryazarlığı kazandırmaktır. Sosyal bilimlerin dalları olan psikoloji, sosyoloji, mantık, tarih vb. dersler etkili bir şekilde verilmektedir.

Bizim ile İletişime Geçin!

Erken kayıt fırsatlarından yararlanabilirsiniz…

  • 0212 356 00 74

Mail Bültenimize Kaydolabilirsiniz

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

(KVKK kuralları gereği mailinizi başka kimse ile paylaşmayacağız.)