Mühendislik

Kazanımlar ve Program > Mühendislik

Teknoloji
Girişimcilik
Mühendislik
Yurt Dışı
Sos. Bilimler

MÜHENDİSLİK

Okulumuzun vizyonu işletmelerin yenilikçi yönetimini taşıyabilecek kapasitede sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmektir.

Taksim Okulları teknoloji girişimciliği kapsamında bilimsel kültürü araştırmayı destekler.

9 ve 10. sınıflarda öğretim dönemleri genel bilim eğitimine ayrılır; özelikle fizik, kimya, biyoloji, matematik derslerinin eğitimi üzerinde durulur. Eğitimlerine fen ağırlıklı derslerle ve bilimsel bir dalda devam etmek isteyen öğrencilerimiz 11. ve 12. sınıf eğitimleri boyunca saydığımız fen dallarındaki bilgilerini ve becerilerini derinleştirerek fen dal eğitimlerini alarak iyi bir üniversiteye hazırlık süreci geçirirler.

Bilim alanındaki bilgi ve beceriler öğrencilerimizin meraklarını, yaratıcıklarını, eleştiri ve yeteneklerini, biçimsel ve teknolojik gelişime olan ilgilerini geliştirecek şekilde öğretilir. Bu şekilde Fen bölümü öğretmenlerimiz öğrencilerimize deneysel yöntemleri ve disiplinler arası yaklaşımı tanıtır, onlara bilgileri en yüksek derecede farklı bilim yarışmalarında pekiştirme imkanı sağlar. Deneysel bilimler eğitimimizin, öğrencilere, doğaya, canlılara, insan sağlığına karşı nasıl duyarlı ve sorumlu olunacağını, çevrelerindeki evreni sorumlu bir şekilde hedefleyerek öğretir.

Bizim ile İletişime Geçin!

Erken kayıt fırsatlarından yararlanabilirsiniz…

  • 0212 356 00 74

Mail Bültenimize Kaydolabilirsiniz

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

(KVKK kuralları gereği mailinizi başka kimse ile paylaşmayacağız.)